کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
سامانه مستقل پرداخت آنلاين بانك ملت - سامانه ويژه پرداخت آنلاين بانك ملت با قابليت نصب كليه درگاههاي بانكي

500,000ريال به صورت یک بار

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.236.16.13) وارد شده است.